Antolina Vilaseca i Hilda Zagaglia són dues artistes de forta personalitat creativa i llarga trajectòria. Les seves caixes esdevenen com petits altars, reliquiaris o retaules, que ens acosten al barroc i que uneixen dues ciutats amb una forta petjada jesuítica: Manresa i Alta Gracia (Argentina).